VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 14 | 1 Cô-rinh-tô 15 | 1 Cô-rinh-tô 16 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 15:8

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn