VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 15 | 1 Cô-rinh-tô 16 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 16:14

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn