VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 1 | 1 Cô-rinh-tô 2 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 1:15

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhơn danh tôi mà chịu phép báp tem.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn