VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 1 | 1 Cô-rinh-tô 2 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 1:31

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn