VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 3 | 1 Cô-rinh-tô 4 | 1 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 4:15-16

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đã dùng Tin Lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16 Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: hãy bắt chước tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn