VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 3 | 1 Cô-rinh-tô 4 | 1 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 4:18-19

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. 19 Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em, và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó, bèn là năng lực họ thể nào.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn