VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 3 | 1 Cô-rinh-tô 4 | 1 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 4:20

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn