VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 5 | 1 Cô-rinh-tô 6 | 1 Cô-rinh-tô 7 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 6:17

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn