VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 7 | 1 Cô-rinh-tô 8 | 1 Cô-rinh-tô 9 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 8:2-3

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. 3 Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn