VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 7 | 1 Cô-rinh-tô 8 | 1 Cô-rinh-tô 9 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 8:6

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn