VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 8 | 1 Cô-rinh-tô 9 | 1 Cô-rinh-tô 10 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 9:6

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn