VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 9 | 2 Cô-rinh-tô 10 | 2 Cô-rinh-tô 11 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 10:17

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn