VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 9 | 2 Cô-rinh-tô 10 | 2 Cô-rinh-tô 11 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 10:17-18

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. 18 Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gởi gắm.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn