VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 10 | 2 Cô-rinh-tô 11 | 2 Cô-rinh-tô 12 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 11:14

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn