VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 1 | 2 Cô-rinh-tô 2 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 1:9

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn