VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 2 | 2 Cô-rinh-tô 3 | 2 Cô-rinh-tô 4 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 3:16

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn