VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 4 | 2 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô 6 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 5:7

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn