VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 8 | 2 Cô-rinh-tô 9 | 2 Cô-rinh-tô 10 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 9:6

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn