VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 1 | Ga-la-ti 2 | Ga-la-ti 3 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 2:19-21

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời. 20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. 21 Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn