VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 3 | Ga-la-ti 4 | Ga-la-ti 5 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 4:10

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 anh em hãy còn giữ ngày tháng, mùa, năm ư!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn