VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 3 | Ga-la-ti 4 | Ga-la-ti 5 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 4:19

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn