VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 4 | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 5:16,8

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 8 Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn