VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 4 | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 5:25

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn