VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 6:2

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn