VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 6:5

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn