VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 1 | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Phi-líp

Ê-phê-sô 2:9

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn