VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:26

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn