VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5:33

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn