VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 6:2

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo),

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn