VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 6:3

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn