VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Cô-lô-se

Phi-líp 1:15-16

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. 16 Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập lên để binh vực đạo Tin Lành.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn