VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Cô-lô-se

Phi-líp 1:21

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn