VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Cô-lô-se

Phi-líp 1:29

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn