VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Cô-lô-se

Phi-líp 1:3

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn