VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Cô-lô-se

Phi-líp 1:8

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Đức Chúa Trời cũng chứng rằng: tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jêsus Christ mà trìu mến anh em.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn