VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Phi-líp 3 | Cô-lô-se

Phi-líp 2:4

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn