VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 3 | Phi-líp 4 | Cô-lô-se

Phi-líp 4:13

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn