VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 1 | Giô-suê 2 | Các Quan Xét

Giô-suê 1:3

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn