VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn