VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 1 | 1 Ti-mô-thê 2 | 1 Ti-mô-thê 3 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 2:11-14

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. 12 Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. 13 Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va. 14 Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn