VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 3 | 2 Ti-mô-thê 4 | Tít

2 Ti-mô-thê 4:5

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn