VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 3 | 2 Ti-mô-thê 4 | Tít

2 Ti-mô-thê 4:9

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Hãy cố gắng đến cùng ta cho kíp;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn