VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Phi-lê-môn

Tít 1:14

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, và điều răn của người ta trái với lẽ thật.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn