VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Phi-lê-môn

Tít 1:2

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn