VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 10 | Hê-bơ-rơ 11 | Hê-bơ-rơ 12 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 11:33

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử,

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn