VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 1 | Hê-bơ-rơ 2 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 1:1

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn