VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 8 | Hê-bơ-rơ 9 | Hê-bơ-rơ 10 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 9:27

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn