VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 1:10

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn