VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 1:20

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn