VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 1:22

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn